Bezpłatny webinar: Jak wdrożyć pracę zdalną?

Uczestnicy webinarium zostaną wyposażeni w wiedzę na temat zasad wprowadzania pracy zdalnej do swoich organizacji oraz nabędą umiejętności związane z zarządzaniem pracą zdalną w ramach nowo obowiązujących przepisów prawa pracy. 

W trakcie szkolenia online zostaną omówione następujące kwestie: 

 • Zasady wprowadzenia pracy zdalnej.
 • Rodzaje pracy zdalnej: całościowa, hybrydowa, okazjonalna. Możliwości łączenia różnych rodzajów pracy zdalnej.
 • Zasady ustalania miejsca wykonywania pracy zdalnej.
 • Polecenie pracy zdalnej – kiedy będzie można wysłać pracownika na pracę zdalną?
 • Zasady żądania przez pracownika pracy w formule zdalnej – kiedy pracownik będzie mógł żądać pracy zdalnej?
 • Podstawy wykonywania pracy zdalnej – porozumienie, regulamin, indywidualne porozumienie z pracownikiem.
 • Kontakt z pracownikiem zdalnym – jak wdrożyć, stosować i kontrolować.
 • Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy zdalnej.
 • Nadgodziny, a praca zdalna.
 • Czas pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy a praca zdalna.
 • Systemy czasu pracy przy pracy zdalnej.
 • Wyłączenie bhp przy pracy zdalnej.
 • Ocena ryzyka zawodowego, informacja bhp oraz szkolenia bhp przy zdalnej.
 • Oświadczenia pracownika z zakresu bhp przy pracy zdalnej – praca na dokumencie.
 • Wypadek przy pracy zdalnej – zasady postępowania.
Bezpłatny webinar: Jak wdrożyć pracę zdalną?
Skip to content