20 stycznia 2022 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się spotkanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z przedstawicielami polskiego biznesu, organizacji przedsiębiorców oraz uczelni ekonomicznych.

Wydarzenie miało formułę warsztatów, które były poświęcone nauczaniu zagadnień związanych z przedsiębiorczością w polskich szkołach oraz dostosowaniu ich do potrzeb polskiej gospodarki.

Od 1 września 2023 r. do szkół ma być wprowadzony przedmiot biznes i zarządzanie, który od 2027 r. będzie można wybrać jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym.

Głównym założeniem nowego przedmiotu jest nadanie mu praktycznego wymiaru i dostosowanie zagadnień do oczekiwań rynku pracy oraz potrzeb uczelni.

Do udziału w pracach związanych z przygotowaniem podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie zaproszeni są przedstawiciele biznesu, organizacji branżowych i eksperci-praktycy. 

W konsultacjach można wziąć udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Przejdź do źródła – strony Ministerstwa Edukacji i Nauki

Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców
Skip to content