3 lutego 2023 r. ruszył drugi nabór w ramach konkursu – Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach Konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Wnioski można składać do 3 kwietnia 2023 r., do godz. 16:00

Źródło: https://wydarzenia.ngo.pl/411891-branzowe-centra-umiejetnosci.html

Branżowe Centra Umiejętności
Skip to content