Branżowe Centrum Umiejętności to nowy rodzaj placówki oświatowej, która ma pozwalać na funkcjonowanie placówek kształcenia branżowego w bliskiej współpracy z uczelniami i pracodawcami. Początkowo mają one powstać w ramach KPO, niemniej jednak zostaną na stałe włączone do polskiego systemu oświaty.

Do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw:

Projekt przewiduje utworzenie branżowych centrów umiejętności (zwanych dalej „BCU”), angażujących poszczególne branże w rozwój umiejętności oraz wspierających współpracę między kształceniem zawodowym (w tym na poziomie szkolnictwa wyższego) a biznesem. Zaplanowane rozwiązania będą stanowiły wzmocnienie i konsolidację działań na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji w trzech obszarach (kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie), a tym samym wzmocnią reformę kształcenia zawodowego wdrażaną od roku szkolnego 2019/2020 i przyczynią się do rozwoju szkolnictwa branżowego w Polsce.

Źródła: 
https://www.portaloswiatowy.pl/projekty-aktow-prawnych-dla-oswiaty/branzowe-centrum-umiejetnosci-nowa-placowka-oswiatowa-23181.html
http://rada-zywnosc.pfpz.pl/zmiany-wprowadzajace-branzowe-centra-umiejetnosci-20995

Branżowe Centrum Umiejętności – nowa placówka oświatowa
Skip to content