Start-up, także startup – nowo utworzone przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja poszukująca modelu biznesowego, który zapewniłby jej zyskowny rozwój. Istnieje wiele definicji start-upów. Podmioty zaliczane do tej kategorii są najczęściej związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT) oraz sektorami high tech.

Najczęściej wskazywanymi cechami start-upów są:

  • krótka historia działalności (do 5–10 lat),
  • innowacyjność,
  • skalowalność,
  • wyższe niż w przypadku „tradycyjnych” przedsięwzięć ryzyko, ale również wyższy w przypadku sukcesu zwrot z inwestycji,

Źródło: https://pfr.pl/slownik/slownik-startup.html

KATALOG STARTUPÓW 2021/2022

Katalog startupów 2021/2022 prezentuje firmy, które z sukcesem przekształciły innowacyjny pomysł w przedsiębiorstwo i kontynuują rozwój przy wsparciu dotacji poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

W opracowaniu znajdziesz też informacje na temat:

  • zgłoszeń do Platform startowych,
  • złożenia aplikacji,
  • wskazówek i prób zdefiniowania recepty na sukces,
  • porad dla założycieli startupu,
  • funkcjonowania na rynku i odnoszenia sukcesów. 
Budowanie innowacyjnego przedsiębiorstwa. Platformy Startowe dla nowych pomysłów
Skip to content