W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowano drugie, poprawione wydanie Budowania porozumienia w szkole. Publikację wznowiono dodając podtytuł Organizacja procesu uczenia się uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się.

Treści poradnika zaktualizowano uwzględniając nowe myśli i koncepcje pedagogiczne. 

W 2002 roku mieliśmy wiele nadziei związanych z reformą oświaty obejmującej modernizację systemu kształcenia. Dzisiaj też jesteśmy pełni nadziei, że kolejne zmiany, choćby takie jak wprowadzenie nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego, przyczynią się do zaspokojenia potrzeb rozwojowych uczniów tworząc nowe możliwości skutecznego przygotowania się do pełnienia przez nich ról społecznych i zawodowych.

Opracowanie składa się z trzech części i zawiera łącznie jedenaście scenariuszy zajęć:

 1. Rozumienie siebie
  • Zawarcie kontraktu i uczenie się współpracy
  • Po co przychodzę do szkoły
  • Samopoznanie
  • Samopoznanie. Systemy reprezentacji
 2. Podejmowanie zachowań kreatywnych
  • Tworzenie zespołu
  • Jak twórczo pracować w grupie?
  • Skuteczne formy nauki. Poznanie własnego sposobu uczenia się
  • Skuteczne formy nauki. programowanie zmiany własnego sposobu uczenia się
  • Skuteczne formy nauki. krzyżówka, plakat czy mapa myśli
 3. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
  • Stosowanie twórczych technik w rozwiązywaniu problemów. Burza umysłu
  • Stosowanie twórczych technik w rozwiązywaniu problemów. Identyfikowanie przyczyn czy poszukiwanie rozwiązania problemu. diagram ryby

Źródło: Grażyna Adamiec: Budowanie porozumienia w szkole. Organizacja procesu uczenia się uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się; https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/Budowanie%20porozumienia%20w%20szkole%20wyd.2.pdf

Budowanie porozumienia w szkole. Organizacja procesu uczenia się uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się
Skip to content