Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów w nim zawartych do obecnie obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych, uwzględniając postęp techniczny i przepisy unijne. M.in. w punkcie dotyczącym prac z narażeniem na wysokie napięcie wskazano maksymalne poziomy napięć, przy

Jak zostać przedsiębiorcą przyszłości?

Konferencja - Jak zostać przedsiębiorcą przyszłości?

21 czerwca 2022 r. 9:00 – 14:00 online – Teams Dzień Przedsiębiorcy 2022 z Platformą Przemysłu Przyszłości Z okazji dnia Przedsiębiorcy 2022 Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do udziału w konferencji online pt.: Jak zostać przedsiębiorcą przyszłości? Dzień Przedsiębiorcy to inicjatywa Ministerstwa

Standardy kształcenia kompetencji przyszłości

Standardy kształcenia kompetencji przyszłości

Standardy Kształcenia Kompetencji Przyszłości opracowane przez ekspertów FPPP to dwa powiązane ze sobą zestawy kryteriów jakościowych istotnych w kontekście kształcenia kompetencji przyszłości. Standard Instytucjonalny (Instytucjonalny Znak Jakości) dotyczy instytucji edukacyjnych (np. wydziałów lub instytutów uczelni technicznych) i obejmuje wymagania związane

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Turnieje i olimpiady uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikaty-oswiata-i-wychowanie

Skip to content