Filmy stanowiskowe zrealizowane w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Film stanowiskowy

Filmy stanowiskowe zostały przyporządkowane do poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązującego od 1 września 2019

Nowoczesne pakiety edukacyjne

Nowoczesne pakiety edukacyjne

W ramach projektu Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego opracowano NOWOCZESNE PAKIETY EDUKACYJNE w formie programów i e-zasobów, w tym filmów stanowiskowych, do nauki zawodu a także do szkoleń specjalistycznych, staży, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Pakiety są sukcesywnie

Centrum Kompetencji BOF

Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Centrum Kompetencji – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego to projekt realizowany przez Miasto Białystok w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. W ramach projektu powstało Centrum Kompetencji

Skip to content