Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w zakresie doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

POZNAJ ZANIM WYBIERZESZ FORMA: Diagnozowanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży poprzez indywidualne lub grupowe badania zawodowe – zajęcia aktywizujące wybór zawodu. ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie klas VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. W okresie pandemii prowadzimy indywidualną diagnozę na

Wybór szkoły ponadpodstawowej

Plany i marzenia

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1  15-439 Białystok, ul. Piotrkowska 2  tel. 85-744-53-50 e-mail: ppp1@um.bialystok.pl  http://www.poradnia.bialystok.pl/ Każdy ósmoklasista zastanawia się co dalej? Jaką szkołę ponadpodstawową wybrać? Jest to jeden z ważniejszych (jeśli nie najważniejszy) wyborów w nastoletnim życiu. Trzeba wziąć pod

Poznaj zawody

Poznaj zawody

Poznaj zawody  obejrzyj materiały wideo, rozwiąż quizy zawodoznawcze,  przeanalizuj dane statystyczne: zapotrzebowanie na zawód, poziom bezrobocia, wyniki egzaminów, preferencje uczniów, zajrzyj na portale branżowe, sprawdź zarobki w zawodzie, pobierz pełny opis zawodu. Kliknij, by przejść na stronę: https://infozawodowe.men.gov.pl/zawody

Jak wybrać szkołę ponadpodstawową

Jak wybrać szkołę ponadpodstawową - warsztaty dla SP 47

Wrzesień i październik 2021 roku to miesiące, w których młodzież klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku uczestniczyła w zajęciach warsztatowych „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową” zorganizowanych w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w

Dzień Doradztwa Zawodowego – spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych pod hasłem „Służba wojskowa – rozwój osobisty i zawodowy”

Dzień Doradztwa Zawodowego 23.09.2021

W dniu 23.09.2021 roku doradcy zawodowi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zorganizowali Dzień Doradztwa Zawodowego pod hasłem „Służba wojskowa – rozwój osobisty i zawodowy”. Gośćmi prezentującymi służby mundurowe byli pani Edyta Łuczaj i pan Marcin Radel -przedstawiciele

Skip to content