Relacja z FESTIWALU BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

FESTIWAL BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH. 26-29 kwietnia 2022 r.

FESTIWAL BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 26-29 kwietnia 2022 r. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w dniach 26-29 kwietnia 2022 roku

FESTIWAL BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Festiwal białostockich szkół zawodowych

26-29 kwietnia 2022 r. ul. Ciepła 32 w Białymstoku W ramach działań podejmowanych przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Miejski Zespół Doradztwa Zawodowego i Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku wraz z doradcami zawodowymi Lokalnego

Skip to content