Konkurs wy:myśl kwalifikację

Konkurs wy:myśl kwalifikację

Konkurs z nagrodami dla szkół i placówek edukacyjnych Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest aż 16 kart podarunkowych o wartości 2 tys. złotych! Uwaga! Konkurs został wydłużony do 30

VI edycja Konkursu Pracodawca Jutra

Konkurs Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie Pracodawca Jutra. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 24 listopada 2021 r. Celem konkursu Pracodawca Jutra jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych. Komunikat-na-rok-szkolny-2021-2022-1

Turniej Wiedzy o Zawodach

VII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach

Organizatorem konkursu jest Pracownia Badań Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Celem konkursu jest promocja szkoły w kontekście wyboru zawodu przez uczniów jako przyszłych uczestników rynku pracy. Konkurs skierowany jest do uczniów

Skip to content