Wschodzący Innowatorzy – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Wschodzący Innowatorzy – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” jest organizowany w ramach działania Biznak – rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych. Program realizowany jest w ramach „Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” i ma na celu nawiązanie trwałej, systemowej współpracy: szkół ponadpodstawowych, politechnik

XI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

XI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

„Betonoza czy zieleń? Zrównoważona urbanistyka z Polskimi Normami” – to temat tegorocznego konkursu „Normalizacja i ja”. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Organizatorem wydarzenia jest Polski Komitet Normalizacyjny. Cele konkursu: Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli

3. edycja Konkursu Edukacja Jutra dla nauczycieli

Konkurs na najlepsze scenariusze lekcji

Konkurs Edukacja Jutra ma na celu promowanie najciekawszych pomysłów na lekcje online i stacjonarne. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo. Celami Konkursu są: wyłonienie najciekawszych i najbardziej angażujących pomysłów (scenariuszy) na przeprowadzenie 45 – minutowych lekcji, dedykowanych dzieciom

Konkurs Zawodowiec Roku 2022

Konkurs Zawodowiec Roku 2022

Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy z pasją i zaangażowaniem edukują przyszłą kadrę kompetentnych pracowników branżowych, a równocześnie są wzorem dla innych nauczycieli. Zawodowiec Roku 2022: cechuje się zaangażowaniem i pasją w pracy; wspiera zainteresowania zawodowe uczniów;

Skip to content