Kompetencje przyszłości w firmie – czego oczekują przedsiębiorcy od swoich pracowników?

Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości

Opracowanie jest podsumowaniem prac zrealizowanych w ramach projektu badawczego zatytułowanego „Kompetencje przyszłości w przedsiębiorstwach przemysłowych funkcjonujących w klastrach – stan oraz perspektywy rozwoju w kontekście podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw”. Prace te obejmowały w szczególności: opracowanie autorskiego katalogu tzw. kompetencji przyszłości, niezbędnych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów w nim zawartych do obecnie obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych, uwzględniając postęp techniczny i przepisy unijne. M.in. w punkcie dotyczącym prac z narażeniem na wysokie napięcie wskazano maksymalne poziomy napięć, przy

Jak zostać przedsiębiorcą przyszłości?

Konferencja - Jak zostać przedsiębiorcą przyszłości?

21 czerwca 2022 r. 9:00 – 14:00 online – Teams Dzień Przedsiębiorcy 2022 z Platformą Przemysłu Przyszłości Z okazji dnia Przedsiębiorcy 2022 Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do udziału w konferencji online pt.: Jak zostać przedsiębiorcą przyszłości? Dzień Przedsiębiorcy to inicjatywa Ministerstwa

Standardy kształcenia kompetencji przyszłości

Standardy kształcenia kompetencji przyszłości

Standardy Kształcenia Kompetencji Przyszłości opracowane przez ekspertów FPPP to dwa powiązane ze sobą zestawy kryteriów jakościowych istotnych w kontekście kształcenia kompetencji przyszłości. Standard Instytucjonalny (Instytucjonalny Znak Jakości) dotyczy instytucji edukacyjnych (np. wydziałów lub instytutów uczelni technicznych) i obejmuje wymagania związane

Prognozowanie zmiany na rynku pracy

Prognozowane zmiany na rynku pracy

Raport opracowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy, w oparciu o przegląd literatury przedmiotu, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stanowi przegląd najnowszych badań i analiz w zakresie prognozowania zmian na rynku pracy.  W związku z popularyzacją automatyki i systemów działających

Skip to content