Warto współpracować z pracodawcami

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku – współpraca z pracodawcami

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku jest szkołą z ponad 60-letnią tradycją w kształceniu zawodowym. Jest to szkoła wielopokoleniowa, gdzie uczyli się rodzice i dziadkowie naszych uczniów. Od początków swego istnienia kształci dobrych fachowców w

Obowiązek współpracy szkół z pracodawcami

Nowe szkolnictwo branżowe (branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, technika i szkoły policealne) bazuje przede wszystkim na współpracy z pracodawcami.W ustawie – Prawo oświatowe znalazła odzwierciedlenie kluczowa rola pracodawców w kształceniu zawodowym. Doprecyzowano art. 3, zgodnie z którym

Skip to content