Staż uczniowski w szkole branżowej

Staż uczniowski w szkole branżowej

Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. Staż uczniowski reguluje art.

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023

Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 jest pierwszą edycją wydarzenia, podczas którego zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne na rynku stalowym – w obszarze nowoczesnej produkcji stali jak i wykorzystania jej w procesach budowlanych czy energetycznych. Rozwiązania adresowane dla rynku

Skip to content