Staż uczniowski w szkole branżowej

Staż uczniowski w szkole branżowej

Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. Staż uczniowski reguluje art.

Szkoła dostępna dla wszystkich – zaproszenie do udziału w projekcie

Szkoła dostępna dla wszystkich – zaproszenie do udziału w projekcie

Głównym celem projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” jest podniesienie kompetencji pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz udzielania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. Opierać się ono będzie na doskonaleniu zawodowym nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi

Skip to content