Europass to program Komisji Europejskiej, który zapewnia równość szans w dostępie do edukacji i pracy. 

Oferuje on narzędzia do łatwego, dostępnego, powszechnego i bezpłatnego, a przy tym jednolitego oraz atrakcyjnego przedstawiania kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego w cyfrowym świecie. 
Europass umożliwia każdemu mieszkańcowi Unii Europejskiej dokumentowanie kwalifikacji i kompetencji zdobywanych za granicą oraz na rodzimym rynku pracy i edukacji.

Dzięki tej usłudze Europejczycy od kilkunastu lat w czytelny sposób prezentują swoje sylwetki w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego podczas rekrutacji do pracy, aplikowania na staż czy praktykę zagraniczną.

Narzędzia przydają się również do kontynuowania nauki za granicą, zmiany kwalifikacji lub starania się o awans zawodowy. Zwiększając spójność opisywania osiągnięć, Europass wyrównuje szanse kandydatów na zdobycie ciekawej pracy lub nowych kwalifikacji w innym kraju.

Cytowanie: A. Dąbrowska-Cholewińska, P. Głusiec, K. Romaniuk: Cyfrowe Portfolio #Europass. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Cyfrowe Portfolio #Europass
Cyfrowe Portfolio #Europass
Skip to content