Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na cykl spotkań on-line poświęconych systemowi oświaty w Ukrainie. Cykl zostanie rozpoczęty od prezentacji oświaty w Ukrainie.

Pierwsze spotkanie poprowadzi: dr hab. Iryna Androshchuk, prof. APS i dr Ewa Dąbrowa.

Kolejne spotkania będą poświęcone:

  1. Kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Edukacji zawodowej.
  3. Kształcenia osób dorosłych.
  4. Kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.
  5. Edukacji akademickiej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 marca 2023 roku o godz. 17:00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Możliwość dołączenia do spotkania:

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych systemowi oświaty w Ukrainie
Skip to content