Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w webinariach, prezentujących najnowsze wyniki badań ogólnopolskich i branżowych prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego, Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II.

Podczas spotkań odbywać się będą dyskusje nt.:

  • trendów i zjawisk kształtujących rynek pracy,
  • kompetencji jakich potrzebują pracodawcy aby dostosować się do zmieniających się warunków działania,
  • sposobów w jaki Polacy rozwijają swoje kompetencje,
  • kierunków rozwoju w poszczególnych branżach i przygotowaniu pracodawców na te zmiany.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni są przede wszystkim:

  • przedsiębiorcy,
  • pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie pracą oraz przygotowanie i rozwój kompetencji pracowniczych,
  • przedstawicie działów HR, rekrutacji, działów szkoleń i rozwoju,
  • przedstawicie administracji publicznej, instytucji rynku pracy,
  • przedstawicie instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych)

oraz organizacje przedsiębiorców, ekspertów i analityków branżowych.

Cykl webinarów nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy
Cykl webinarów nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy
Skip to content