Nauczyciel i nauczycielka, którzy efektywnie prowadzą proces uczenia się, wiedzą, że podstawową czynnością planowania jest stawianie sobie i uczniom dobrze przemyślanych i ambitnych celów.

W 2018 roku zespół ekspercki pod kierunkiem Jana Fazlagicia wydał raport o znamiennym tytule Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych. Jego autorzy podkreślają, jak ważne w kontekście przygotowania do życia w społeczeństwie przyszłości jest kształcenie całego zestawu kompetencji, które ich zdaniem składają się na parasolowe pojęcie kompetencji proinnowacyjnych (KPI): 

  • kreatywność,
  • innowacja,
  • przedsiębiorczość.

„Rozwój kompetencji proinnowacyjnych służy temu, aby przygotować ludzi do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka przede wszystkim w obszarze aktywności ekonomicznej, ale także społecznej, artystycznej i naukowej. Aby tak się stało, młodzi ludzie powinni zostać wyposażeni w odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności. Należy wśród nich wykształcić lub wzmocnić odpowiednie postawy sprzyjające kreatywności i przedsiębiorczości” (J. Fazlagić (red.) Szkoła dla innowatora…, dz. cyt., s. 12).

Diagnoza poziomu kompetencji proinnowacyjnych uczniów
Diagnoza poziomu kompetencji proinnowacyjnych uczniów
Skip to content