Digital Youth Forum

Digital Youth Forum poświęcone jest edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii. Impreza skierowana jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych.

Wydarzenie organizowane jest z myślą o transmitowaniu go przez szkoły w klasach.

Rejestracji na wydarzenie powinien dokonać  nauczyciel lub opiekun. W sytuacji, gdy w wydarzeniu bierze udział kilka klas, każda z nich powinna być rejestrowana osobno.

Źródło: https://digitalyouth.pl/

DIGITAL YOUTH FORUM 3 czerwca 2022 ZAMIAST LEKCJI!
Skip to content