Nowoczesna szkoła zawodowa, która chce się rozwijać i dostosowywać się do zmieniającego się rynku pracy powinna stosować w procesie edukacyjnym dobre praktyki. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku od wielu lat (ponad 70) może pochwalić się dobrymi praktykami w zakresie współpracy z firmami, instytucjami i środowiskiem.

Do dobrych praktyk w naszej placówce niewątpliwie można zaliczyć aktywny udział firm w edukacji uczniów poprzez:

Zajęcia praktyczne w firmach

Uczniowie naszej szkoły zdobywają doświadczenie zawodowe na zajęciach praktycznych i stażach pod okiem wykwalifikowanych specjalistów w znaczących firmach m.in: DANWOOD, Yuniversal Podlaski, Kombinat Budowlany, MARK-BUD, JAZ-BUD, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

Klasy patronackie

Firmy: Danwood, Blachotrapez, Prefbet Śniadowo, Fakro objęły swoim patronatem klasy w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, murarz-tynkarz.

Firmy te wspierają kształcenie poprzez: doposażanie warsztatów w nowoczesne materiały i narzędzia, zapewnianie uczniom odzieży roboczej, fundowanie stypendiów motywacyjnych dla najlepszych fachowców.

Ponadto przeprowadzają szkolenia branżowe dla uczniów i nauczycieli, przyjmują uczniów na staże, organizują wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze do swoich zakładów, gdzie uczniowie poznają technologie i produkcje w rzeczywistych warunkach oraz biorą udział w tworzeniu programów nauczania i w komisjach konkursów branżowych organizowanych przez szkołę, promują kształcenie zawodowe.

Szkolenia branżowe

Do dobrych praktyk możemy zaliczyć liczne szkolenia, które realizuje szkoła we współpracy z pracodawcami dla uczniów naszej szkoły np. w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy nasi uczniowie razem z pracodawcami odbywają cykliczne szkolenia, na których prezentują swoje umiejętności praktyczne, uzupełniają kompetencje twarde w zakresie najnowszych technologii i produktów oraz poznają oczekiwania pracodawców.

Ponadto w zawodach budowlanych byli szkoleni przez firmy takie jak m.in. Fakro, Knauf, BalexMetal, Prefbet Śniadowo, Creaton, Knauf Dual Floor, BlachProfil, WIM Chemia Budowlana, GPW, Izodom, Kan, Blach profil 2, AIB, Gerda, Hormann, Klimas Wkręt-met gdzie poznawali najnowsze technologie i praktyczne wykorzystanie produktów.

Natomiast w zawodzie fryzjer nasi uczniowie zapoznawali się z najnowszymi trendami, technikami i produktami w salonach fryzjerskich m.in. barbershop ”Król Karo”, Akademii Fryzjerskiej Magdy Dylik.

Konkursy szkolne i okręgowe

Konkursy, w których biorą udział nasi uczniowie to również przykład dobrych praktyk, tym bardziej, że wielu z nich organizatorem jest nasza szkoła. Należą do nich: „Nowoczesne budownictwo wokół nas” – regionalny konkurs umiejętności praktycznych w kwalifikacjach: monter suchej zabudowy, malarz-tapeciarz, posadzkarz; „Kobieta na przestrzeni wieków” – międzyszkolny konkurs fryzjerski; „Fachowiec roku” – szkolny konkurs umiejętności praktycznych w konkurencjach: monter suchej zabudowy, malarz-tapeciarz, posadzkarz, dekarz, murarz-tynkarz, fryzjer; „Nasz czysty Białystok” – miejski konkurs plastyczno-fotograficzny.

Co roku najlepszy uczeń naszej szkoły otrzymuje Statuetkę Ignasia.

Ponadto nasi uczniowie biorą udział i zdobywają laury w konkursach zewnętrznych m.in.: ogólnopolski Turniej Złota Kielnia – są laureatami i finalistami w zawodach dekarz i murarz-tynkarz; regionalny konkurs wiedzy i umiejętności w zawodzie murarz-tynkarz „Muruj z Prefbet Śniadowo” – od kilku lat zajmują I miejsce; ogólnopolski konkurs „Sprawny w zawodzie”.

Projekty unijne i edukacyjne

Ważnym ogniwem dobrych praktyk jest udział uczniów w projektach, w ramach których uczestniczą w kursach doskonalących i umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji. Realizacja Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe: „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” – staż zawodowy w Niemczech dla grupy kucharzy z klas wielozawodowych, „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” w ramach „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe „Obsługa kasy fiskalnej”, „Stylizacja paznokci i pielęgnacja dłoni”, ”Wizażu i stylizacji’.

W ramach projektów unijnych takich jak „Podnoszę kwalifikacje – jestem dobrym pracownikiem” , „Fachowcy z piątki na 5” uczniowie odbywają płatne staże i zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe na kursach: wózki widłowe, wykonywanie robót dekarskich na obiektach zabytkowych, tradycyjne budownictwo drewniane, wizażu, prawo jazdy, kurs operator koparko-ładowarki, kurs z 3 metod przedłużania i zagęszczania włosów, kurs ,,Monter dociepleń”, kurs ,,Projektowanie konstrukcji dachu z zastosowaniem oprogramowania typu Cad”, kurs ,,Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie konstrukcji ciesielskiej”.

Nasi młodzi fryzjerzy mają okazję doskonalić swoje umiejętności na stażach zawodowych, które odbywają w białostockich salonach fryzjerskich, m.in.: Salonie Evolution, Heban, Helios, A&G. Współczesny fryzjer to nie tylko dobry fachowiec, ale również stylista. Dlatego też szkoła zadbała aby fryzjerzy uzupełnili swoją wiedzę o umiejętności wizażu na dodatkowych kursach. Młodzież jest bardzo zainteresowana dodatkowymi uprawnieniami, bo te zwiększają jej szanse zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Udział w ogólnopolskim projekcie: ”Dobry montaż”, w którym przedsiębiorcy przeprowadzają liczne szkolenia dla uczniów i nauczycieli, organizują wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze do swoich przedsiębiorstw, dzięki czemu wzrasta ich kompetencja i wiedza.

Szkoła realizuje szkolne projekty innowacyjne: „Egzamin bez lęku”, „Nie rezygnuj-zostań” – dzięki którym uczniowie otrzymują wsparcie i wszyscy przystępują do egzaminów zewnętrznych z sukcesami.

Wspólna realizacja projektów praktycznych z firmami – nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zajęć praktycznych ze szkoły i instruktorów z firmy Danwood remontują sale w ZSZ nr 5. Wyremontowano m.in. siłownię, pokój nauczycielski, klasopracownie budowlane. Firma Danwood sponsorowała materiały budowlane. Uczniowie, nauczyciele i instruktorzy wspólnie uczą się i wymieniają się doświadczeniami.

Współpraca z uczelniami – udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Białostockiej, m.in.: na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na Wydziale Mechanicznym. Wysłuchanie wykładu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Zakładzie Bromatologii: „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

Ważnym partnerem w realizacji dobrych praktyk jest Hufiec Pracy, który współpracuje ze szkołą w ramach kształcenia klas wielozawodowych, w których uczniowie są pracownikami młodocianymi. Organizuje i realizuje m.in. staże zagraniczne w ramach ERASMUS, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Ponadto organizują wiele konkursów i zajęć integracyjnych.

Dobre i fachowe kształcenie zawodowe ma przyszłość, a nasze dotychczasowe doświadczenie i predyspozycje sprawiają, iż zdołamy zaszczepić w interesariuszach chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju szkoły i naszych uczniów. Wdrażanie dobrych praktyk współpracy z nimi jest sprawdzoną metodą kształcenia uczniów w codziennym funkcjonowaniu naszej szkoły.

Pracując z młodzieżą, uświadamiamy i przekonujemy ją, że po ukończeniu naszej szkoły zostaną mistrzami w swoim fachu.
Mamy w tym doświadczenie!
Dobre praktyki w szkole zawodowej
Skip to content