Zmiany w otoczeniu społecznym i ekonomicznym sprawiają, że model funkcjonowania współczesnej szkoły w coraz mniejszym stopniu odpowiada potrzebom społeczeństwa i gospodarki. Rozwój sztucznej inteligencji w ramach – dokonującej się na naszych oczach – czwartej rewolucji przemysłowej w oczywisty sposób rzuca wyzwanie inteligencji człowieka.

Wiele zawodów wymagających od pracowników przeciętnych umiejętności zostanie zastąpionych przez sztuczną  inteligencję. Do takich zawodów należy zaliczyć księgowych, pracowników banków, sprzedawców i wiele innych. Oferta systemu edukacji dla młodych ludzi powinna w związku z tym nadążać za spodziewanymi zmianami w strukturze zatrudnienia i adaptować się do nich. 

Absolwenci polskich szkół powinni być zdolni do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, które zapewnią naszemu krajowi pomyślność, zwłaszcza w następnych dekadach.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WSPIERANIA KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Ze względu na spadek liczby osób zatrudnionych w sektorze gospodarki polskie przedsiębiorstwa będą zmuszone do stawiania na innowacyjne metody produkcji i organizacji pracy. Na podstawie wyników badania opracowano ranking najbardziej pożądanych kompetencji na globalnym rynku pracy. Szacuje się, że blisko 70% dzieci obecnie uczących się w szkole podstawowej będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją (Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046, 2021).

Analityczne myślenie i innowacja znalazły się na pierwszym miejscu, a kreatywność – na trzecim.
Znaczenie kreatywności wybiega zauważalnie poza możliwości zastosowań na rynku pracy – uważa się, że kreatywność jest również czynnikiem odpowiedzialnym za jakość życia oraz za stan demokracji (OECD, 2019c).

Celem publikacji jest przekazanie wszystkim interesariuszom polskiego systemu edukacji, zwłaszcza nauczycielom i dyrektorom szkół, a także – administracji oświatowej, wiedzy na temat tego, jak w codziennej praktyce edukacyjnej polskie szkoły mogą wspierać rozwój kompetencji proinnowacyjnych i działać na rzecz rozwoju kreatywności uczniów.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2022/04/dobre-praktyki-w-zakresie-wspierania-kreatywnosci-innowacyjnosci-i-samodzielnosci-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/

Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów szkół ponadpodstawowych
Skip to content