W dniu 23.09.2021 roku doradcy zawodowi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zorganizowali Dzień Doradztwa Zawodowego pod hasłem „Służba wojskowa – rozwój osobisty i zawodowy”.

Gośćmi prezentującymi służby mundurowe byli pani Edyta Łuczaj i pan Marcin Radel -przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku. Inicjatywa skierowana była do uczniów stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, którzy swoją przyszłość zawodową chcieliby związać z zawodami mundurowymi.

Podczas lekcji prelegenci Wojskowej Komendy Uzupełnień przedstawili uczniom tematykę związaną z kwalifikacją wojskową oraz przybliżyli informacje na temat różnych form służby wojskowej w ramach akcji Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.

Młodzież w czasie spotkania poznała strukturę szkolnictwa wojskowego, wymagania, jakie należy spełnić, aby pełnić służbę wojskową oraz korzyści z nią związane. Prelekcja wzbogacona została prezentacją multimedialną, która pomogła przybliżyć młodym ludziom omawiane zagadnienia oraz filmem obrazującym kryteria postępowania rekrutacyjnego do WOT.

W czasie prelekcji młodzież dowiedziała się także, co należy zrobić, jeśli jest się zainteresowanym szkoleniem wojskowym i kto może być powołany do służby przygotowawczej. Ponadto prelegenci i doradcy zawodowi zwrócili uwagę na cechy osobowościowe, jakich oczekuje się od przyszłych kandydatów do służb mundurowych.

Po spotkaniu uczniowie mieli możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z doradcami zawodowymi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego, gdzie mogli porozmawiać o możliwościach kształcenia oraz wymaganych preferencjach do służbach mundurowych.

Mamy nadzieję, że udział  w spotkaniu przyczyni się w przyszłości do podjęcia przez młodzież właściwych decyzji zawodowych.

 

Zespół doradców zawodowych

Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego

Dzień Doradztwa Zawodowego – spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych pod hasłem „Służba wojskowa – rozwój osobisty i zawodowy”
Skip to content