Dzień Edukacji Narodowej zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela, funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej wywodzi się od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe.

Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-przemyslawa-czarnka-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej2

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
Skip to content