Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.
Arystoteles

Fundacja Leader100 we wspólnej akcji z Ministerstwem Edukacji i Nauki udostępnia wszystkim szkołom i rodzinom e-booki dla kompetencji ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Materiały te są dostępne dla rodziców oraz nauczycieli dzieci i młodzieży od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum i technikum.

Program Leader100 obejmuje różne sfery życia dzieci i młodzieży (szkoła, dom, czas wolny). Wspiera aktywną postawę uczestników wobec samych siebie i wobec otoczenia, a także promuje ogólnie przyjęte pozytywne wartości.

Kompetencje, nad którymi uczniowie mogą pracować przystępując do tego programu to:

 • doskonalenie osobiste,
 • działania społeczne,
 • hojność,
 • ideały,
 • inteligencja emocjonalna,
 • komunikacja,
 • kreatywność,
 • męstwo,
 • nauka,
 • odpowiedzialność,
 • odwaga,
 • optymizm,
 • otwartość na innych,
 • otwarty umysł,
 • praca zespołowa,
 • profesjonalizm,
 • porządek,
 • postawa obywatelska,
 • przyjaźń,
 • rozwój duchowy,
 • spójność wewnętrzna,
 • szczerość,
 • tworzenie opinii,
 • umiarkowanie,
 • zasady.
Kompetencja Odpowiedzialność
E-booki dla kompetencji ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Skip to content