Edukacja zawodowa

Na portalu udostępniane są e-zasoby, które zostały stworzone w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Wyszukiwanie e-zasobów na portalu jest wyjątkowo proste 🙂

Wystarczy wpisać w wyszukiwarce portalu nazwę zawodu (górna kolorowa belka pod menu – ikonka lupy) i automatycznie zostaną wygenerowane wszystkie dedykowane e-zasoby. 

Przejdź do portalu

E-zasoby Zawodowa Edukacja
Skip to content