Edukacja dorosłych to specjalność CKU w Białymstoku

Pobierz plakat

Zapraszamy do zapisów na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE, m.in.:

  • spedytor,
  • operator CNC,
  • architektura krajobrazu,
  • informatyk,
  • programista i wiele innych.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba, która ukończyła 18 rok życia, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

  • wniosek rekrutacyjny,
  • kserokopia świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (na kserokopii należy umieścić zapis: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” z własnym podpisem i datą),
  • zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania lekarskie w medycynie pracy wydawane jest przez CKU osobom zakwalifikowanym na dany kurs).

Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby CKU ul. Ciepła 32 lub przesłać na adres e-mail kursy@ckubialystok.pl.

Zajęcia w Centrum odbywają się w systemie zaocznym, zazwyczaj w co drugi weekend, w formie stacjonarnej + e-learning (ok. 50% godzin w całym kursie). Wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu zależy od kierunku i wynosi około 9 miesięcy.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej i na tej podstawie może przystąpić do egzaminu zawodowego.

Po pomyślnie zdanych egzaminach państwowych otrzymuje się Certyfikaty kwalifikacji zawodowej, a osoby posiadające średnie wykształcenie mają możliwość uzyskania tytułu technika w danym zawodzie.

Bezpłatna edukacja dorosłych to specjalność CKU w Białymstoku
Skip to content