Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń skierowanym do międzynarodowej grupy edukatorów i edukatorek oraz wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i metody pracy z zakresu sprawiedliwości klimatycznej i zrównoważonego rozwoju!

Tematyka: Zrównoważony rozwój, sprawiedliwość klimatyczna, współczesne migracje, rezyliencja i aktywizm

15-22 maja 2022 r.

lokalizacja

Niemcy

5-11 września 2022 r.

lokalizacja

Mołdawia

Organizator pokrywa wszystkie koszty obu szkoleń (w tym wyżywienie, zakwaterowanie, zwrot kosztów dojazdu do Niemiec i Mołdawii). Zgłoszenia przyjmowane są do 17.04.2022 r.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Edukacja globalna/edukacja dla zrównoważonego rozwoju – bezpłatny cykl międzynarodowych szkoleń
Skip to content