II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty to propozycja dla dyrektorów oraz nauczycieli, którzy budują dobrą szkołę i szukają drogowskazów na drodze zmian.

Cele przedsięwzięcia:

  • aktualizacja wiedzy w zakresie kierunków doskonalenia kadr oświaty istotnych w kontekście wyzwań przyszłości,
  • stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń o formach i metodach uczenia się nauczycieli, adekwatnych do ich potrzeb oraz potrzeb uczniów.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej oświaty, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pracownicy kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządów terytorialnych, kadry placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pedagogicznych bibliotek wojewódzkich.

Forum w Rzeszowie było podsumowaniem szerszego cyklu wydarzeń, które trwały od 17 do 31 maja w czterech partnerskich województwach − świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim. Wydarzenia zostały zorganizowane przez Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2022/06/ii-ogolnopolskie-forum-doskonalenia-kadr-oswiaty-edukacja-wobec-wyzwan-przyszlosci/

Materiały wideo z konferencji

Premier RP Mateusz Morawiecki
do uczestników II Forum Doskonalenia

Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej do uczestników II Forum Doskonalenia

Wykład prof. dr. hab. Włodzisława Ducha:
Mózgi, sztuczna inteligencja i edukacja

Edukacja wobec wyzwań przyszłości. Materiały z II Ogólnopolskiego Forum Doskonalenia Kadr Oświaty
Skip to content