26-29 kwietnia 2022 r.

ul. Ciepła 32 w Białymstoku

Festiwal zawodów - Białystok 2022
Festiwal zawodów - Białystok 2022

W ramach działań podejmowanych przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Miejski Zespół Doradztwa Zawodowego i Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku wraz z doradcami zawodowymi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w dniach 26-29 kwietnia 2022 roku odbywa się „Festiwal białostockich szkół zawodowych”.

Jest to innowacyjne działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych, którzy dalszą swoją przyszłość edukacyjną chcieliby związać z kształceniem zawodowym.

Zadaniem podjętej inicjatywy jest także promocja kształcenia zawodowego w naszym mieście.

Głównym celem Festiwalu jest wsparcie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprzez umożliwienie jej bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół zawodowych oraz promocja kształcenia zawodowego w naszym mieście.

Adresatami Festiwalu jest młodzież szkół podstawowych w szczególności klas ósmych zainteresowanych nauką w danej szkole zawodowej.

Współpraca szkół

W organizację „Festiwalu białostockich szkół zawodowych”: włączyły się szkoły zawodowe oraz szkoły podstawowe miasta Białystok.

W dniach 24.02.2022 r. i 15.03.2022 r. odbyły się spotkania Dyrektorów szkół oraz doradców zawodowych/ koordynatorów ds. doradztwa zawodowego, na których zostały uzgodnione szczegółowe zadania oraz harmonogram przeprowadzenia Festiwalu.

Program Festiwalu białostockich szkół zawodowych

Prezentacje oferty szkół zawodowych polegają na przedstawieniu przez nauczycieli zawodu/uczniów lub współpracujących ze szkołą pracodawców oferty edukacyjno-zawodowej szkoły. Każda szkoła ma wskazany w harmonogramie dzień oraz czas przeznaczony na prezentację swojej szkoły.

26.04.2022 (wtorek) godz. 09:00-10:30

27.04.2022 (środa) godz. 09:00-11:00

28.04.2022 (czwartek) godz. 09:00-11:00

29.04.2022 (piątek) godz. 09:00-11:00

Wykrzyknik

Organizacja stoisk informacyjnych szkół
udostępnianie możliwości konsultacji indywidualnych uczniów z przedstawicielami szkół oraz pozyskania informacji
edukacyjno-zawodowych o szkole.

Koordynacja działań

Koordynacja działań oraz współpraca ze szkołami
podstawowymi i zawodowymi w ramach „Festiwalu białostockich szkół zawodowych” jest zadaniem doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Pobierz formularz zgłoszeniowy na festiwal białostockich szkół zawodowych

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W FESTIWALU BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Dyrekcja i doradcy zawodowi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku/ Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego

FESTIWAL BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Skip to content