Filmy stanowiskowe zostały przyporządkowane do poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązującego od 1 września 2019 r.

Nowa struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego uwzględnia przyporządkowanie poszczególnych zawodów do jednej z 32 branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych.

Branża audiowizualna (AUD)

Zawód: fotograf

Zawód: technik fotografii i multimediów

Branża budowlana (BUD)

Zawód: dekarz

Zawód: technik geodeta

Zawód: technik inżynierii sanitarnej

Branża chemiczna (CHM)

Zawód: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Branża elektroenergetyczna (ELE)

Zawód: technik elektryk

Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM)

Zawód: elektromechanik

Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)

Zawód: fryzjer

Branża handlowa (HAN)

Zawód: przedstawiciel handlowy

Zawód: sprzedawca

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)

Zawód: cukiernik

Zawód: barista

Zawód: kelner

Zawód: kucharz

Zawód: technik hotelarstwa – pokojowa

Zawód: technik hotelarstwa – recepcjonista 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych – barista

Zawód: technik organizacji turystyki

Branża mechaniczna (MEC)

Zawód: kierowca mechanik

Zawód: operator CNC

Zawód: Technik mechanik – spawacz

Branża motoryzacyjna (MOT)

Zawód: lakiernik

Zawód: blacharz samochodowy

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Branża ogrodnicza (OGR)

Zawód: ogrodnik

Branża opieki zdrowotnej (MED)

Zawód: masażysta

Branża poligraficzna (PGF)

Zawód: technik poligrafii cyfrowej

Branża przemysłu mody (MOD)

Zawód: krawiec

Branża spedycyjno-logistyczna (SPL)

Zawód: technik logistyk

Zawód: magazynier

Branża spożywcza (SPC)

Zawód: wędliniarz

Zawód: piekarz

Filmy stanowiskowe zrealizowane w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Skip to content