Cedefop prowadzi ankietę wśród osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, w tym nauczycieli, trenerów w przedsiębiorstwach, dyrektorów szkół i koordynatorów programu nauczania w Bułgarii, Finlandii, Francji, Irlandii, Litwie, Malcie, Holandii, Polsce, Portugalii i Słowenii.

Celem ankiety jest zbadanie świadomości, postrzeganej przydatności i rzeczywistego zastosowania podejścia opartego na efektach uczenia się w początkowym kształceniu i szkoleniu zawodowym (IVET), a także wytycznych i wsparcia otrzymanego w związku z wykorzystaniem efektów uczenia się.

Ankieta jest dostępna w dziesięciu językach (również w języku polskim). 

Udzielone odpowiedzi pomogą w dyskusjach na szczeblu UE i kształtowaniu przyszłych praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Źródło i link do ankiety: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/vet-practitioners-voice-be-heard

Głos praktyków VET do usłyszenia – ankieta dla osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym
Skip to content