Kształcenie zawodowe w Polsce

W publikacji przedstawiono przemiany zachodzące w kształceniu zawodowym w Polsce w okresie od zakończenia II wojny światowej do chwili obecnej.

Dzięki ukazaniu warunków politycznych, kulturowych i gospodarczych, w jakich funkcjonowały szkoły zawodowe, nakreślono charakter wprowadzanych reform, w wyniku których kształcenie zawodowe zmieniało w czasie swoją organizację, formę, funkcje, treści nauczania, a w konsekwencji efekty kształcenia.

Pokazano także, jak zmieniało się zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, a szczególnie w organizację i realizację praktycznej nauki zawodu. Zachęcamy do lektury.

Kształcenie_zawodowe_w_Polsce_przemiany_organizacja_efekty

Kształcenie zawodowe w Polsce – przemiany, organizacja, efekty
Skip to content