Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na warsztaty mające na celu identyfikację potrzeb w zakresie rozwoju systemu edukacji

Serwis edukacja.gov.pl ma być odpowiedzią na potrzeby wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Do udziału w warsztatach IBE zaprasza:

  • nauczycieli,
  • dyrektorów szkół,
  • pracowników administracji szkolnej,
  • pracowników organów prowadzących szkoły lub placówek podległych,
  • pracowników kuratorium,
  • pracowników pracowników centralnych i okręgowych komisji edukacyjnych,
  • pracowników uczelni wyższych,
  • uczniów,
  • studentów,
  • rodziców. 
Badanie potrzeb użytkowników serwisu edukacja.gov.pl
IBE organizuje badanie potrzeb użytkowników serwisu edukacja.gov.pl
Skip to content