17–19 kwietnia 2023 r.

Katowice/online

„Dni OLWEUSA” to studenckie wydarzenie naukowe o charakterze konferencji dotyczące bullyingu i przemocy rówieśniczej w szkołach, organizowane przez Koło Naukowe Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele:

  • środowiska naukowego,
  • rodziców,
  • nauczycieli,
  • studentów,
  • doktorantów

oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką bullyingu.

W ramach „II Dni OLWEUSA” wystąpią wybitni badacze i badaczki bullyingu, psychoterapeuci, pedagodzy, dziennikarze i aktywiści działający na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jak również członkowie Koła OLWEUS z warszawskiego, wrocławskiego i katowickiego kampusu Uniwersytetu SWPS, którzy podzielą się wynikami swoich badań oraz opowiedzą o działalności profilaktycznej i edukacyjnej koła.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

STOP BULLYING
II Dni OLWEUSA. DZIECKO – RODZIC – NAUCZYCIEL
Skip to content