Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej zaprasza uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych do udziału w II edycji konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022 r.

Celem konkursu jest:

  • zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
    zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,
  • popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,
  • kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko,
  • kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
  • zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami produkcji ekologicznej.

Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach:

ETAP SZKOLNY będzie realizowany w formie on-line. Komisje do przeprowadzenia eliminacji szkolnych powołuje Dyrektor Szkoły. W etapie szkolnym wyłoniony zostanie jeden zwycięzca w każdej uczestniczącej w konkursie szkole, który będzie reprezentował szkołę na etapie krajowym.

Komisja, powołana przez Dyrektora CDR Oddział w Radomiu przeprowadzi ETAP KRAJOWY konkursu w formie zdalnej dla uczestników, którzy zajęli pierwsze miejsce w etapie szkolnym.

Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa i przebiegu Testu zawarte są w  Regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela: Martyna Wójcicka, m.wojcicka@cdr.gov.pl tel. 48 365 69 41

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/produkcja-rolna/rolnictwo-ekologiczne/rolnictwo-ekologiczne-aktualnosci/4097-ii-edycja-konkursu-pn-test-wiedzy-o-rolnictwie-ekologicznym

II Edycja konkursu pn.: Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym
II Edycja konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”
Skip to content