II Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET serdecznie zapraszają do udziału w II Forum Edukacji Zawodowej, które odbędzie się 18 listopada 2022 r. w Warszawie.

Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem jest dyskusja na tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce.

Celem wydarzenia jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej w Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

Do udziału w Forum zaproszeni są:

  • praktycy poradnictwa i edukacji zawodowej,
  • doradcy zawodowi,
  • nauczyciele szkół zawodowych średnich i wyższych,
  • przedstawiciele izb rzemiosła i ochotniczych hufców pracy,
  • osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.

Tematem przewodnim II Forum Edukacji Zawodowej są „Aktualne trendy w procesie planowania kariery zawodowej”.

Forum odbędzie się 18 listopada 2022 r. w godz. 9:30–15:30.
w Centrum Konferencyjnym Wilcza przy ul. Wilczej 9 w Warszawie.
Wydarzenie będzie transmitowane online.

II Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance
Skip to content