Warszawa, 14-15 września 2023 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Aula im. Roberta Schumana, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3

Celem II Kongresu Kształcenia Dualnego jest kontynuowanie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji zawodowej w Polsce. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga stałego zaangażowania przedstawicieli władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego.

Kongres podejmuje tematykę kształcenia dualnego prowadzonego przemiennie w szkole oraz w miejscu pracy. Ta forma edukacji stanowi wstęp do stałego zatrudnienia w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Organizatorzy II Kongresu wskazują na potrzebę rozwoju doradztwa zawodowego oraz promocji nauki w miejscu pracy. Postulat podjęcia działań promocyjnych w skali ogólnopolskiej dotyczących nauki zawodu u pracodawców, opiera się na diagnozie potrzeb polskiego rynku pracy. Stąd pilna potrzeba wypracowania kanałów dostarczania na potrzeby doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych bazy informacji o ofercie kształcenia dualnego.

Źródło: https://kongresnfdk.pl/#home

II Kongres Kształcenia Dualnego. Nauka i praca w jednym
Skip to content