Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem jest dyskusja na tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem Forum jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

Tegoroczne Forum odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 czerwca. Temat przewodni to „Wyzwania i perspektywy edukacji cyfrowej wobec wymagań rynku pracy”. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo. 

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są praktycy poradnictwa i edukacji zawodowej:

  • doradcy,
  • nauczyciele,
  • kadra szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła,
  • przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy,
  • osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana rejestracja. 

Źródło: http://forumedukacjizawodowej.pl/

Poprzednie edycje Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance
Skip to content