Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we współpracy z Wydziałem  Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza do udziału w kolejnej konferencji branżowej pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”.

Trzecia konferencja branżowa, która odbędzie się 5.07.2023 r. w godzinach 9:30-13.30, obejmuje następujące branże:

  • drzewno-meblarską,
  • leśną,
  • ogrodniczą,
  • rolno-hodowlaną,
  • rybacką,
  • transportu wodnego,
  • spożywczą,
  • ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia,
  • pomocy społecznej,
  • opieki zdrowotnej.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników kuratoriów oświaty, wizytatorów kuratorium oświaty oraz doradców zawodowych ze szkół i placówek.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana rejestracja.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-edukacji-dla-rynku-pracy/

III Konferencja branżowa online „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami” – 5 lipca 2023 roku
Skip to content