Informator ośmioklasisty

Wychodząc naprzeciw potrzebie pomocy i porady poszukującym uczniom Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przygotował Informator o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Znaleźć w nim można bogatą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/2023, informacje o typach szkół ponadpodstawowych, kierunkach i profilach kształcenia ogólnego, a także zawodowego.

Na stronach informatora zamieszczony został również wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz miejsc zakwaterowania w internatach i Bursie Szkolnej.

Na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego do:

  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • pięcioletniego technikum,
  • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

Od dnia 16 maja 2022 r. od godz. 9.00 do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: http://bialystok.e-omikron.pl

Szkoły ponadpodstawowe Miasta Białegostoku zapraszają na DNI OTWARTE

W dniach 26.04-29.04.2022 r. 

zapraszamy na 

I Festiwal białostockich szkół zawodowych

Informator o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok
Skip to content