We wrześniu 2021 roku, uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia im. M. Grzegorzewskiej w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku zostali nagrodzeni za innowacyjną myśl techniczną pt.: „Wózek dwukołowy, bezpieczny dla kręgosłupa, ze stałym napędem ręczno-grawitacyjnym”.

Praca brała udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uczniowie kształcący się na kierunku murarz-tynkarz otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego stypendia.

Innowacyjna myśl techniczna – Wózek dwukołowy, bezpieczny dla kręgosłupa, ze stałym napędem ręczno-grawitacyjnym
Skip to content