W dniu 21 marca 2013 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26 odbyła się IX edycja konferencji „Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy”, pt. „Wartość pracy a nowa podstawa programowa”.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach kontynuacji priorytetowych działań Miasta Białegostoku prowadzących do podniesienia prestiżu kształcenia, dobrego przygotowania kadr na potrzeby lokalnego rynku pracy, doskonalenia efektów kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do szybko zmieniającego się rynku pracy.

Konferencję zorganizował Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski. W jego imieniu spotkanie otworzył Pan Adam Poliński, Zastepca Prezydenta Miasta Białegostoku.

W konferencji wzięli udział: przedstawiciele MEN, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, reprezentacja WUP, starostowie, przedstawiciele PUP, pracodawcy, Podlaskie Forum Gospodarcze, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Cech Rzemiosł, Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naukowej Organizacji Technicznej, przedstawiciele Politechniki Białostockiej, przedstawiciele Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomicznej, przedstawiciele Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, przedstawiciele Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, dyrektorzy Szkół, Centrów Kształcenia Praktycznego, Ustawicznego, nauczyciele, doradcy zawodowi, metodyczni, konsultanci, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, przedstawiciele Prasy, Radia i TV.

Prof. Jerzy Kopania – filozof i etyk wykładem na temat: „Wartości pracy” wprowadził uczestników w tematykę konferencji.

Następnie Pan Adam Poliński, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku wyróżnił pracodawców, którzy w szczególny sposób wspierali białostockie szkoły zawodowe.

Statuetki „Pracodawca Przyjazny Edukacji” otrzymali:

Mieczysław Dąbrowski – „PSS Społem” Białystok

Agnieszka Dudzińska – Salon Fryzjersko Kosmetyczny „Agnes”

Marek Grzesiak – Hotel Branicki

Marek Lisowski – Hotel Gołębiewski

Waldemar Perkowski – Firma „Coral” W. Perkowski, J. Perkowski sp.j.

Dariusz Piszczatowski – Komandor S.A. Białystok

Janusz Pytko – Chesapeake Polska (Cezar S.A.)

Jan Rydzewski – JR Tech

Albert Skrodzki – Auto Idea Sp. z o.o.

Antoni Stolarski – „Samasz” Sp. z o.o.

Joanna Tylicka – Studio Florystyczne „Laurus”

Krystian Waszkuć – ABW Superbruk Sp. z o.o.

Jan Zaniewski – „Kombinat Budowlany” Sp. z o.o.

O „Kulturze pracy w nowej podstawie programowej” mówiła Pani Teresa Kazimierska – wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Pobierz prezentację

Pan Daniel Kukla – pracownik naukowy Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie omówił zagadnienia dotyczące postaw młodzieży wobec wartości pracy. Młodzież wobec wartości pracy – część 1
Młodzież wobec wartości pracy – część 2

Przedstawiciele pracodawców – pracownicy firmy ChM – Pani Małgorzata Gryko-Lipska i Pan Maciej Dłużniewski przekazali cenne wskazówki dotyczące uwarunkowań pracy oraz udzielili odpowiedzi na pytanie: jak uczyć?

Podsumowania V Turnieju Wiedzy o Zawodach dokonała Pani Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Prezentacja z przebiegu konferencji

W czasie spotkań w panelach dyskusyjnych, zespoły nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz pracodawców wypracowały sposoby realizacji, zapisanych w nowej podstawie programowej, kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów.

Te nowatorskie rozwiązania będą służyć dobrą praktyką we wdrażaniu zapisanych w podstawie efektów kształcenia. Poniżej materiały do pobrania.

Prezentacja na temat: Kompetencje personalne i społeczne

Prezentacja na temat: Projekt w czterech krokach

Przykładowe scenariusze zajęć z poszczególnych obszarów kształcenia:

IX edycja konferencji Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy, pt.: Wartość pracy a nowa podstawa programowa
Skip to content