22 czerwca 2023 r.

10:00 – 12:00

online

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na pierwsze w tym roku wydarzenie z cyklu spotkań „Okrągły stół”, omawiających wyniki badań sektorowych nt. potrzeb kompetencyjnych pracodawców i pracowników.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są:

  • przedsiębiorcy,
  • przedstawiciele instytucji edukacyjnych,
  • przedstawiciele rynku pracy i administracji publicznej,
  • eksperci i analitycy związani z branżą budowlaną.

Spotkanie pt. Jak bardzo zielona? Przyszłość branży budowlanej w wynikach badań BBKL będzie okazją do zaprezentowania wyników drugiej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora budowlanego realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie.

Dyskusja, z udziałem zaproszonych ekspertów,  będzie dotyczyć tematów:

  • przyszłości branży budowlanej w świetle trendów, które wydają się mieć decydujący wpływ na jej rozwój,
  • zielonego budownictwa jako szansy na przewagę konkurencyjną polskich firm,
  • przygotowania kadr na zmieniającą się przyszłość,
  • wyzwań związanych z zatrudnieniem pracowników w branży.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=3177

Jak bardzo zielona? Przyszłość branży budowlanej w wynikach badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego
Skip to content