Kurs: Zrozumieć FOMO

FOMO (ang. Fear of Missing Out) to lęk przed odłączeniem, przekonanie, że coś ważnego ominie nas dokładnie wtedy, kiedy jesteśmy offline.

Kurs „Zrozumieć FOMO” skierowany jest do nauczycieli i rodziców, którzy pokazują dzieciom i młodzieży, jak bezpiecznie korzystać z możliwości nowych technologii.

Realizacja kursu pozwoli uczestnikom uzyskać m.in. odpowiedzi na pytania:

  • czym jest FOMO i jak rozpoznawać jego pierwsze symptomy?
  • jakie są różnice między lękiem przed odłączeniem a problemowym używaniem internetu i urządzeń cyfrowych?
  • dlaczego nastolatki są grupą szczególnie narażoną na negatywne skutki FOMO?
  • jak wspierać uczniów w zachowywaniu równowagi pomiędzy światem online a offline?

W kursie zamieszczono również propozycje materiałów edukacyjnych, pozwalających nauczycielom poszerzyć swoją wiedzę na temat FOMO oraz ułatwiających planowanie zajęć tematycznych z uczniami.

Źródło: https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/4884,Juz-jest-nowy-kurs-o-FOMO-na-OSE-IT-Szkole.html

Jak pomóc młodym ludziom w kształtowaniu zdrowych cyfrowych nawyków – bezpłatny kurs e-learningowy „Zrozumieć FOMO”
Skip to content