15 czerwca 2023 r.

18:00 – 19:00

webinarium

Gdy w klasie pojawia się wykluczenie, nierówne traktowanie czy przemoc potrzebna jest odpowiednia reakcja. 

Spotkanie poprowadzi: Jan Dąbkowski – szef programu „Szkoła otwartości” w Centrum Edukacji Obywatelskiej, trener edukacji antydyskryminacyjnej, dotyczącej praw człowieka, wrażliwości społecznej i kulturowej.

Celem programu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we współtworzeniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych oraz edukacji opartej na współdziałaniu.

Źródło: https://zapisy.ceo.org.pl/activity/637/overview?fbclid=IwAR1tIULNw9jiqNUdbIo77m8l1H-83UO-s5dJ6uC25Bd7anjYF98F2vHhCkU

Jak wspierać osoby doświadczające dyskryminacji w szkole?
Skip to content