Wrzesień i październik 2021 roku to miesiące, w których młodzież klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku uczestniczyła w zajęciach warsztatowych „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową” zorganizowanych w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.  Warsztaty dla każdej klasy trwały 2 godziny, a prowadziła je Anna Rolak – doradca zawodowy.

W czasie zajęć uczniowie przeanalizowali czynniki wpływające na wybór szkoły i zawodu oraz dowiedzieli się, co składa się na samopoznanie, które jest istotne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Uczniowie podczas pracy w grupach dokonywali  analizy systemu edukacji w Polsce , po czym doradca  omówiła specyfikę nauki w poszczególnych typach szkół, wskazała także zawody, jakich można się uczyć w białostockich technikach oraz Branżowych Szkołach I Stopnia. Prowadząca zajęcia udzieliła także wskazówek dotyczących tego, gdzie szukać informacji o szkołach i zawodach.

Podczas warsztatów uczniowie wypełnili także test diagnozujący ich zainteresowania zawodowe. Ponadto poznali kilka ciekawostek z zakresu rynku pracy m.in. barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany przez WUP w Białymstoku.

Na zakończenie zajęć uczniowie zostali poinformowani, iż wraz z rodzicami mogą umówić się na bezpłatne konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, którzy służą wsparciem i pomocą w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Opracowanie: Anna Rolak

Jak wybrać szkołę ponadpodstawową
Skip to content