KARTY KOMPETENCJI – to narzędzie wspierające opisywanie kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Zostało przygotowane dla 10 sektorów.

Celem narzędzia jest przede wszystkim:

  • ułatwienie opisywania kwalifikacji w określonych sektorach;
  • umożliwienie autodiagnozy posiadanych kompetencji.

Z kart kompetencji mogą korzystać:

  • osoby zainteresowane opisywaniem i włączeniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  • doradcy zawodowi do pomocy przy udzielaniu porad i wskazówek w wyborze kierunku kształcenia oraz zawodu, a także wykorzystać je w procesie analizy indywidualnych uwarunkowań i predyspozycji kandydata, 
  • kandydaci starający się o określone stanowisko pracy w danej branży mogą użyć kart jako narzędzia ewaluacji posiadanych  kompetencji.

Źródło: https://kwalifikacje.edu.pl/karty-kompetencji/

Karty kompetencji – narzędzie do określania kompetencji
KARTY – narzędzie do określania kompetencji
Skip to content