Kompendium inspirujących praktyk w zakresie transformacji ekologicznej w kształceniu i szkoleniu zawodowym ukazujące czym może być kształcenie i szkolenie zawodowe przygotowane do sprostania wyzwaniom transformacji ekologicznej.

Kompendium stanowi kluczowy dorobek unijnej Grupy Roboczej ds. kształcenia zawodowego i zielonej transformacji. Proces tworzenia Kompendium trwał ponad rok, od lutego 2022 i członkowie Grupy Roboczej, w tym Polska, zostali zaproszeni do wniesienia swoich wkładów.

Adresatami Kompendium są zarówno osoby bezpośrednio zaangażowane w kształcenie i szkolenie zawodowe, jak i osoby spoza tego obszaru, które chciałyby lepiej zrozumieć, w jaki sposób kształcenie i szkolenie zawodowe może się przyczynić do transformacji ekologicznej.

Publikacja dostępna jest w języku angielskim, na stronie internetowej Urzędu Publikacji UE:  Publications Office of the EU

Źródło: https://infozawodowe.mein.gov.pl/aktualnosci/kompendium-inspirujacych-praktyk

KOMPENDIUM INSPIRUJĄCYCH PRAKTYK W ZAKRESIE TRANSFORMACJI EKOLOGICZNEJ W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM
Skip to content