Opracowanie jest podsumowaniem prac zrealizowanych w ramach projektu badawczego zatytułowanego „Kompetencje przyszłości w przedsiębiorstwach przemysłowych funkcjonujących w klastrach – stan oraz perspektywy rozwoju w kontekście podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw”.

Prace te obejmowały w szczególności:

  • opracowanie autorskiego katalogu tzw. kompetencji przyszłości, niezbędnych w przedsiębiorstwach do realizacji celów rozwojowych w perspektywie do 2030 r.;
  • realizację badania ilościowego, którego głównym celem była diagnoza stanu i zapotrzebowania na tzw. kompetencje przyszłości w przedsiębiorstwach przemysłowych funkcjonujących w klastrach;
  • realizację badania jakościowego identyfikującego główne zagadnienia związane z rozwijaniem w przedsiębiorstwach tzw. zielonych kompetencji.

Raport został przygotowany w ramach prac Obserwatorium Kompetencji Przyszłości Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Kompetencje przyszłości zidentyfikowane na podstawie monitoringu źródeł krajowych

Kompetencje przyszłości zidentyfikowane na podstawie monitoringu źródeł Unii Europejskiej

. Kompetencje przyszłości zidentyfikowane na podstawie monitoringu źródeł krajowych
Kompetencje przyszłości w firmie – czego oczekują przedsiębiorcy od swoich pracowników?
Skip to content