Kompetencje przyszłości,
czyli co warto umieć, by czuć się bezpiecznie na rynku pracy
Jesteśmy przyszłością

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, by wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. 

Jednym z głównych celów inicjatywy jest wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Warto zatem zapoznać się z opracowaniami na ten temat.

Źródło: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

Umiejętności przyszłości

„Umiejętności to coś, co niezależnie od wykonywanej pracy zawsze można rozwijać. A jeśli inwestuje się w odpowiednie umiejętności, można postawić siebie w lepszej pozycji i skorzystać z możliwości, jakie niesie za sobą przyszłość.”

Hasan Bakhshi, Executive Director, Creative Economy and Data Analytics, Nesta

Źródło: http://umiejetnosci2030.pl/#

Kompetencje przyszłości. Umiejętności przyszłości
Skip to content