W dniach 20-21 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego  Nr 2 im. Św. Józefa  w Białymstoku odbyła się konferencja „Całożyciowe doradztwo kariery – odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy”.

Organizatorem Konferencji był pan Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, a jej realizatorem Centrum Kształcenia Ustawicznego/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Patronaty medialne sprawowali – Polskie Radio Białystok, Radio Akadera, Radio Jard, Telewizja Polska S.A. w Białymstoku, TV Białystok.

Konferencja stanowiła podsumowanie działań V edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Celem Konferencji było podniesienie poziomu świadomości uczestników w zakresie możliwości kształtowania ścieżki edukacyjno-zawodowej na przestrzeni całego życia oraz znaczenia całożyciowego doradztwa kariery w aspekcie indywidualnym, społecznym, gospodarczym i globalnym.

Przedsięwzięcie było skierowane  do doradców zawodowych,  nauczycieli, dyrektorów szkół, słuchaczy szkół policealnych, uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym z niepełnosprawnościami) oraz innych zainteresowanych mieszkańców Białegostoku.

Dwudniową Konferencję w imieniu Prezydenta Miasta otworzyła pani Lucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Białegostoku, podkreślając rolę i znaczenie formacji osobowej i zawodowej w życiu każdego człowieka.   W programie pierwszego dnia znalazły się m.in. wystąpienia na temat globalnych i europejskich trendów w obszarze całożyciowego doradztwa kariery, proaktywności stanowiącej klucz do sukcesu zawodowego oraz przykłady dobrych praktyk.

Drugi dzień – to realizacja warsztatów m.in. z zakresu planowania kariery, przedsiębiorczości, odkrywania talentów. Prelegentami Konferencji i realizatorami warsztatów byli specjaliści z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego z ośrodków akademickich w Polsce, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych  Rzeczypospolitej Polskiej, a także specjaliści i praktycy z naszego miasta.

Zarówno wystąpienia podczas pierwszego dnia Konferencji, jak i warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców.  Ogółem w tym dwudniowym przedsięwzięciu uczestniczyło 323 osoby.
Do wszystkich prelegentów oraz uczestników konferencji kierujemy bardzo serdeczne podziękowania za przekazaną wiedzę, doświadczenie i  poświęcony czas.

Równie serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych  Centrum Kształcenia Praktycznego  Nr 2 im. Św. Józefa  w Białymstoku oraz zespołowi pracowników – bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konferencji,  za fantastyczną współpracę przed oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Jedną z refleksji kończących  konferencję było stwierdzenie,   że człowiek spełniony zawodowo – to człowiek spełniony w życiu rodzinnym, społecznym, duchowym. Wyrażamy nadzieję, że bogactwo treści poruszonych podczas Konferencji pomoże uczestnikom w osiągnięciu pełni osobowości zawodowej.

Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor, Teresa Chrostowska – wicedyrektor,
zespół Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Opracowanie: Regina Miedziałowska, Elżbieta Fidura – LCDZ

Konferencja: Całożyciowe doradztwo kariery – odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy
Skip to content