19 listopada 2015 r. odbyła się konferencja pt.: „Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy”. Jej realizatorem było Centrum Kształcenia Ustawicznego/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego.

Konferencja odbyła się w godz. 9.30 – 13.30 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40.

Kwalifikacje i kompetencje zawodowe w uczeniu się przez całe życie przedstawił dr inż. Krzysztof Symela – Kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.

Rolę kompetencji na współczesnym rynku pracy zaprezentował dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB – Kierownik Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Przykłady dobrej praktyki w zakresie rozwijania kompetencji pracowników omówili:

W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

  • Magdalena Kamieniecka – Specjalista ds. Badań i Analiz Instytutu Badań Edukacyjnych,
  • Nadeja Kirova – Prezes Zarządu Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju,
  • Absolwent i Uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku,
  • Absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, Pracownik firmy Inter Cars,
  • Absolwent Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku,
  • Aneta Domalewska – Kierownik Kadr i Administracji, P.B. JAZ-BUD Sp. z o.o. w Białymstoku,
  • Urszula Buczyńska – Kierownik Działu Personalnego, METAL-FACH Sp. z o.o. w Sokółce.

Konferencja została przygotowana w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Konferencja: Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy
Skip to content